Regulamin Półmaraton Koło

I. Cel

 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Promocja Miasta Koła w Polsce.

II. Organizator

 1. Fundacja Jeszcze Więcej Sportu, NIP 6662125844, REGON 387581050
 2. Miasto Koło
 3. Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole
 4. Hubert Król Trener Tiathlonu, NIP 6662005459, REGON: 362963927

III. Biuro Zawodów

 1. Biuro Zawodów znajdować się będzie przy Stadionie Miejskim w Kole..
 2. Biuro Zawodów czynne będzie 27 kwietnia w sobotę od 16:00 do 19:00 oraz 28 kwietnia w niedzielę od 8:30 do 10:30.

IV. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 28 kwietnia 2024 r. w Kole.
 2. Start: godzina 11:00 w Parku 600-lecia w Kole.
 3. Meta: w Parku 600-lecia w Kole.

V. Trasa

 1. Długość trasy: 21,097 km.
 2. Trasa obejmuje 10,55 km oraz powrót
 3. Trasa posiada atest PZLA.
 4. Każdy kilometr trasy oznaczony będzie znakami pionowymi
 5. Trasa Półmaratonu zamknięta będzie dla ruchu kołowego do godziny 14:00.

VI. Limit czasu

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasowym określonym w punkcie VI.1, zobowiązani są przerwać bieg i zejść z trasy biegu.
 3. Uczestnicy pozostający na trasie biegu po upływie określonego w niniejszym Regulaminie limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. W tym wypadku mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks Cywilny.

VII. Pomiar czasu

 1. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto pierwszych 50 zawodników bez względu na płeć, a pozostałe miejsca zostaną ustalone na podstawie czasu netto.
 2. Każdy uczestnik otrzyma informację o czasie brutto i netto.
 3. Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą chipów umieszczonych na numerach startowych
 4. Nieuwzględnienie zawodnika w wynikach biegu wynikające z błędnie przytwierdzonego numeru z chipem nie stanowi podstawy do protestu.
 5. Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 6. Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
 7. Punkty kontrolne pomiaru czasu na trasie to start, punkt nawrotowy w połowie półmaratonu oraz meta. Brak odczytu z chipa na którymkolwiek z punktów kontrolnych może skutkować dyskwalifikacją.

IX. Punkty odżywiania, sanitarne i medyczne

 1. Będą trzy punkty nawadniania na trasie biegu, na 5 kilometrze,10,5 kilometra, 16 kilometrze oraz czwarty punkt na mecie.
 2. Nie zaleca się biegaczom picia oraz jedzenia na trasie biegu, poza punktami wyznaczonymi przez Organizatora.
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu.

X. Uczestnictwo

 1. W Półmaratonie prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 28 kwietnia 2024 r. ukończą 18 lat.
 2. W Półmaratonie udział biorą jedynie biegacze startujący indywidualnie lub w sztafecie. Organizator ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach, rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych. Ze względu na charakter Półmaratonu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking).
 3. Sztafeta półmaratońska składa się z dwóch zawodników, każdy z biegaczy przebiega ten sam dystans 10,55km.
 4. Sztafeta półmaratońska zmienia się na półmetku półmaratonu poprzez symboliczne przekazanie pałeczki. Pałeczka będzie wydana w biurze zawodów.
 5. Sztafeta na miejsce zmian w miejscowości Grądy (współrzędne GPS 52.234167, 18.580468) dojeżdża we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia transportu.
 6. Każdy z zawodników sztafet ma swój numer startowy.
 7. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym oraz chipem przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym i/lub chipem, do którego przypisane są dane innej osoby będzie zdyskwalifikowany.
 8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięty numer startowy.
 9. Numer startowy musi być przymocowany z przodu, w pozycji poziomej, na piersiach do koszulki/topu za pomocą agrafek lub z przodu do specjalnego paska na biodrach. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczenie numeru startowego na plecach. Zawodnikom startującym bez widocznego z przodu numeru startowego grozi dyskwalifikacja.
 10. Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin.
 11. Zapisując się na Półmaraton zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się
  z Regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.

XI. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych

 1. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie przy Stadionie Miejskim w Kole, wyłącznie w dniach:
  27.04.2024r. (sobota) w godzinach 16:00 – 19:00,
  28.04.2024r. (niedziela) w godzinach 08:30 – 10:30.
 2. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów na podstawie okazania dokumentu tożsamości.
 3. Jeżeli zawodnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego, musi przekazać dowód (ksero/skan) osobie która odbierze pakiet za niego.
 4. W dniu Półmaratonu, tj. 28 kwietnia 2024r., Biuro Zawodów będzie czynne jedynie w godzinach od 8:30 do 10:30 poza tymi godzinami odbiór pakietów startowych nie będzie możliwy.
 5. Organizator nie wysyła pakietów startowych pocztą ani kurierem. Również pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w późniejszym terminie.
 6. Pakiet startowy zawierać będzie:
  • gifty w zależności od pozyskanych sponsorów,
  • kopertę z numerem startowym, chipem do pomiaru czasu, naklejkę z numerem na worek do depozytu, 4 agrafki,
  • worek/torbę,
  • materiały reklamowe sponsorów.

XII. Klasyfikacje

 1. Generalna – kobiet i mężczyzn.
 2. Generalna sztafet
 3. Wiekowa – kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i więcej lat.
 4. Mistrzostwa Powiatu Kolskiego w półmaratonie w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.
 5. Drużynowa: zespoły czteroosobowe w tym co najmniej jedna kobieta. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie biegu przez wszystkich członków drużyny. Sklasyfikowane zostaną tylko i wyłącznie drużyny, które podadzą identyczną nazwę swojego zespołu (Lubię Koło TEAM, Lubie Koło TEAM, Lubie Kolo TEAM – to nie są te same drużyny). O kolejności w klasyfikacji decyduje suma czasów wszystkich zawodników w drużynie.
 6. Najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik Półmaratonu Koło.

XIII. Zgłoszenia/opłaty

 1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.polmaratonkolo.pl albo osobiście w Biurze Zawodów o ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia sztafety wraz z wniesieniem opłaty startowej dokonuje kapitan sztafety, który logując się na swoje konto, dopisuje do swojej drużyny drugiego zawodnika, wykorzystując do tego maila tego zawodnika, natomiast każdy członek sztafety musi bezwzględnie posiadać konto na stronie zapisy.inessport.pl.
 3. Termin zgłoszeń online upływa w dniu 24 kwietnia 2024r. o północy lub po osiągnięciu limitu opłaconych zgłoszeń.
 4. W dniach 27 i 28 kwietnia 2024r. (jeżeli nie zostanie wcześniej wyczerpany limit opłaconych zgłoszeń) zgłoszenia oraz opłaty startowe będą przyjmowane wyłącznie osobiście w Biurze Półmaratonu w godzinach jego otwarcia, tzn. w sobotę od 16.00 do 19.00. oraz w niedzielę od 08:30 do 10:30
 5. Opłatę startową 27 i 28 kwietnia można uiścić tylko gotówką.
 6. Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 999 osób. Jednak bez względu na ogólny limit, w  dniu zawodów zgłosić się może jedynie 30 osób.
 7. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ na rachunek bankowy Organizatora opłaty startowej.
 8. Organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach:
  • 1 – 100 zapisana i opłacona osoba – opłata 89 zł,
  • 101 – 200 zapisana i opłacona osoba. – opłata 99 zł,
  • 201 – 300 zapisana i opłacona osoba – opłata 109 zł,
  • 301 – 999 zapisana i opłacona osoba – opłata 119 zł.
  • oraz 
  • sztafeta, każdy z biegaczy – opłata 89 zł,
 9. W dniu zawodów organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach:
  • indywidualnie na półmaraton  – opłata 130 zł,
  • sztafeta, każdy z biegaczy – opłata 100 zł,
 10. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24 lub w dniu zawodów w biurze zawodów.
 11. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 12. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 13. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 15. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 16. W przypadku rezygnacji ze startu do 40 dni przed zawodami (tj. do dnia 19 marca 2024 roku), zwracana jest kwota w wysokości 50% wniesionej opłaty startowej. O rezygnacji należy powiadomić organizatora na adres mailowy biuro@polmaratonkolo.pl.
 17. Po 19 marca 2024 roku nie ma możliwości zwrotu opłaty startowej, tylko w przypadku odwołania imprezy opłata startowa podlega zwrotowi.
 18. Tylko w przypadku odwołania imprezy opłata startowa podlega zwrotowi.
 19. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych rachunków bankowych nie będą zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej będą szyfrowane.
 20. Prawo bezpłatnego startu w Półmaratonie, pod warunkiem zgłoszenia się do dnia 24 marca 2024 r. oraz dostępności miejsc, mają:
  • zwycięzcy przeprowadzanych przez Organizatora, Partnerów i Sponsorów konkursów, w których nagrodą było zwolnienie z opłaty startowej,
  • oficjalni pacemakerzy,
  • ambasadorzy,
  • goście honorowi biorący udział w biegu na zaproszenie Organizatora.
 21. Zawodnik może przenieść swój numer startowy na innego biegacza, który jest zapisany, ale nie posiada jeszcze numeru startowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2024r. Aby to zrobić, musi wypełnić formularz do przeniesienia uczestnictwa znajdujący się na stronie www.zapisy.inessport.pl. Koszt przepisania pakietu to 10zł. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawodników przenoszących swój numer startowy na innego zawodnika.
 22. Organizator nie pośredniczy w rozliczeniach między zawodnikami.

XIV. Nagrody

 1. Zwycięzcy w każdej kategorii kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymują statuetki oraz nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów.
 2. Zwycięzcy w kategorii generalnej sztafet (miejsca I-III) otrzymują statuetki oraz nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów.
 3. Zwycięzcy w kategorii generalnej drużyn (miejsca I-III) otrzymują statuetki oraz nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów.
 4. Zwycięzcy w kategorii „najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik” otrzymują statuetki oraz nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów.
 5. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-VI) i generalnej mężczyzn (miejsca I-VI) otrzymują statuetki oraz nagrody rzeczowe lub finansowe w zależności od pozyskanych sponsorów.
 6. Wszyscy uczestnicy Półmaratonu, którzy ukończą bieg w czasie 3 godzin otrzymują medal.

XVII. Depozyty, szatnie, prysznice

 1. Depozyty znajdować się będą w pobliżu mety Półmaratonu.
 2. Zawodnicy mogą oddać swoje rzeczy do depozytu w godzinach od 9:00 do 10:30. Cały bagaż oddawany przez zawodnika do depozytu musi mieścić się w jednym oznaczonym naklejką z numerem zawodnika worku / torbie.
 3. W pozostawianym w depozycie bagażu nie mogą znajdować się przedmioty szklane i inne, które mogą ulec łatwemu zniszczeniu. Za zniszczenie (pęknięcie, złamanie, zgniecenie itp.) Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Zakazuje się pozostawiania w depozycie rzeczy cennych np. zegarki, portfele z zawartością, sprzęt elektroniczny itp. Depozyt nie będzie przyjmował rowerów oraz innych wielkogabarytowych przedmiotów.
 5. Wydawanie rzeczy z depozytu odbywać się będzie 28.04.2024r. za okazaniem numeru startowego do godz. 14.00.
 6. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
 7. Za rzeczy nieoddane do depozytu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XVIII. Wyniki

 1. Oficjalne wyniki z biegu będą zamieszczone na stronie www.polmaratonkolo.pl bezpośrednio po biegu.
 2. Dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, kraj, klub, kategoria wiekowa, drużyna klasyfikowana, czas netto, czas brutto, płeć) zostaną zamieszczone w wynikach końcowych biegu na stronie internetowej: www.polmaratonkolo.pl.

XX. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
 4. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018, oraz rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.
 8. Administratorem danych osobowych jest firma Hubert Król Trener Tiathlonu, NIP 6662005459, REGON: 362963927, mail: hubert@trenertriathlonu.pl.

XIX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników półmaratonu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w półmaratonie.
 2. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Półmaratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Półmaratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w Półmaratonie na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Zawodnika.
 4. Zabrania się wnoszenia na trasę Półmaratonu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce Półmaratonu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 5. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Półmaratonie oraz protesty dotyczące wyników Półmaratonu można składać e-mailem na adres Organizatora: www.polmaratonkolo.pl w terminie 3 dni od daty zakończenia Półmaratonu.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona mailowo najpóźniej 7 dni od daty zakończenia półmaratonu.
 7. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie Półmaratonu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów Półmaratonu jest zabroniona.
 8. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu półmaratonu w przypadku:
  • zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia,
 9. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych niniejszym Regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie jego zobowiązań. Ani Organizator ani zawodnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu spowodowane siłą wyższą.

Organizatorzy Półmaratonu